Mājas lapu izstrādes piedāvājumā: rakstu komentēšanas iespēja (priekš apmeklētājiem un/vai reģistrētajiem mājas lapas lietotājiem). Komentāru pievienošana un dzēšana.

Komentāru sniegšana mājas lapas apmeklētājiem dod iespēju izteikt savus viedokļus par noteiktām tēmām, tādējādi mājas lapu padarot interesantāku. Lai sniegtu komentārus, mājas lapā nepieciešama komentāru forma, caur kuru var uzrakstīt komentāru. Izstrādājot mājas lapu, tāda forma tiek integrēta mājas lapā. Papildus sniedzot komentāru, komentētājs varēs pievienot arī savu vārdu un e-pastu. Bieži vien caur komentāru formām tiek iesūtīts arī spams mājas lapās, kas parasti notiek ar automatizētām spamu sistēmām, tāpēc mājas lapu izstrādē ir padomāts arī par šādu problēmu, un pie katras komentāru formas tiek iestrādāts drošības kods (īsa burtu un/vai ciparu kombinācija), kuru komentāru sniedzējam būs jāievada, lai mājas lapas sistēma varētu pēc iespējas precīzāk noteikt vai komentārs tiek sniegts no cilvēka vai no automatizētas sistēmas.