Mājas lapu izstrādes piedāvājumā: rakstu komentēšanas iespēja (priekš apmeklētājiem un/vai reģistrētajiem mājas lapas lietotājiem). Komentāru pievienošana un dzēšana.

Komentāru sniegšana mājas lapas apmeklētājiem dod iespēju izteikt savus viedokļus par noteiktām tēmām, tādējādi mājas lapu padarot interesantāku. Lai sniegtu komentārus, mājas lapā nepieciešama komentāru forma, caur kuru var uzrakstīt komentāru. Izstrādājot mājas lapu, tāda forma tiek integrēta mājas lapā. Papildus sniedzot komentāru, komentētājs varēs pievienot arī savu vārdu un e-pastu.
Lasīt tālāk…